Tin hoạt động của bệnh viện

4133 V/v tiếp nhận thẻ BHYT, CCCD có gắn chíp, ứng dụng định danh điện tử VneID để thực hiện việc KCB đối với người dân và người lao động

4133 Cv Vv tiếp nhận thẻ BHYT, CCCD có gắn chíp, ứng dụng định danh điện tử VneID.signed.signed [GỬI KÈM] 28771_111EB58A18FF630C1648DB8672562E7F.BHXHVN

Xem tiếp »