Tin hoạt động của bệnh viện

Thực hiện Chỉ thị số 11 ngày 04.7.2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 của CP trên địa bàn huyện Đức Cơ

Thực hiện Chỉ thị số 11 ngày 04.7.2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 của CP trên địa bàn huyện Đức Cơ

Xem tiếp »

Triển khai công văn Thông tư số 13 của Bộ Nội vụ_08.9.2023

TT số 13 cua bo noi vu HD Lưu trữ hs điện tử thu tuc hanh chinh nam 2023 3159 SYT – Công văn triển khai Thông tư số 13 của Bộ Nội vụ_08.9.2023 3159 TT số 13 cua bo […]

Xem tiếp »