Các tổ chức toàn thể

863 thông báo phương thức,thủ đoạn tội phạm và truy tìm người bị hại 1184 V/v tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích và sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện TTHC 1739 Về việc đôn đốc triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số, nâng cao chỉ số chuyển đổi số thuộc ngành Y tế trong năm 2024 1762 V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức điều dưỡng, hộ sinh, Kỹ thuật y

1762 Công văn góp ý dự thảoThông tư quy định mã số, tiêu chuẩn, chức danh Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật y(Gửi các đơn vị) 1739 ĐÔN ĐỐC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ_17.signed.signed.6.2024

Xem tiếp »

1533 V/v tham dự tập huấn trực tuyến “Hướng dẫn xử trí một số cấp cứu thường gặp khi người dân tham gia hoạt động ngoài trời”

1533 Cv Vv Cử CB tham dự tập huấn trực tuyến __Hướng dẫn xử trí một số cấp cứu thường gặp khi người dân tham gia hoạt động ngoài trời_.signed.signed [GỬI KÈM] 192 GM t p hu n x trí […]

Xem tiếp »

799V/v phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình

799 CV phối hợp thực hiện cấp đổi GPLX trực tuyến.signed.signed 799 Kem 730.CV gui So Y te ve viec phoi hop trong thuc hien DVCTT.signed.signed

Xem tiếp »

536 V/v triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024

536 . 732.CV triển khai Ngày nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giời, Giờ Trái đất năm 2024.signed.signed.signed 536 CV triển khai hưởng ứng Giờ trái đất 2024.signed.signed

Xem tiếp »