1533 V/v tham dự tập huấn trực tuyến “Hướng dẫn xử trí một số cấp cứu thường gặp khi người dân tham gia hoạt động ngoài trời”

1533 Cv Vv Cử CB tham dự tập huấn trực tuyến __Hướng dẫn xử trí một số cấp cứu thường gặp khi người dân tham gia hoạt động ngoài trời_.signed.signed

[GỬI KÈM] 192 GM t p hu n x trí c p c u.signed. 2024.06.07 gm702.signed